güneş pilleri

Güneş pillerinin diğer isimleri ise fotovoltaik pillerdir.

Güneş pilleri kare, dikdörtgen, piramit veya daire şeklinde yapılabilir. Güneş hücrelerinin alanları ise genelde 100 cm2’dir. Kalınlıklarıysa 0,2-0,4 mm arasında değişmektedir. Güneş pili, yapımında kullanılan malzemelere göre %5 ila %20 arasında verimliliğe sahiptir.

 

Güneş pilleri birbirine seri ve paralel bağlanarak güneş paneli veya fotovoltaik modül ‘ü meydana getirir. Güneş panelleri de birbirine seri ve paralel bağlanarak güneş santrali veya güneş tarlası denilen büyük enerji tesislerini oluşturur.

 

Güneş pillerinin çalışma prensibi şu şekildedir;

Güneş pili hücresi fotovoltaik etki ile elektrik üretir. Fotovoltaik etki ise güneş ışınlarının elektriğe dönüştürüldüğü fiziksel olaya denir.

Fotonlar, güneş ışığının yarı iletken yüzeye çarpması ile atomun içindeki elektronların serbest kalması ile oluşur. Fotonlar, güneş ışınım spektrumundaki her dalga boyu için farklı miktarda enerji içerir.

Fotonlar güneş pili hücresi üzerine geldiği zaman, bir kısmı aynen yansıtılır, bir kısmı güneş hücresi tarafından soğurulur ve bir kısmı da güneş hücresinin içinden geçer. Güneş pili tarafından soğurulan fotonlar elektrik üretir.

Güneş pillerinin kullanım alanları çok yaygındır, başlıca kullanım alanları ise şunlardır;

 

 • Haberleşme sistemleri,
 • Petrol boru hatlarında,
 • Elektrik dağıtım sistemlerinde,
 • Su dağıtım sistemlerinde,
 • Meteoroloji istasyonlarında,
 • Aydınlatmada,
 • Orman gözetleme kulelerinde,
 • Deniz fenerlerinde,
 • Güvenlik kameralarında,
 • Alarm sistemlerinde,
 • Tarımsal sulama sistemlerinde,
 • Elektriği olmayan bahçe veya hobi evlerinde.

 

Talep Formu