doğal gaz tesisatı projelendirme

Doğalgazlı cihazlarınızın proje çizimi için İGDAŞ Yetkili Mühendisimiz adresinize gelerek gerekli ölçümü yapar ve ön röleveyi alır. Çizimler öncelikle bilgisayar ortamında yapılır ve proje İGDAŞ’ a onay için sunulur. İGDAŞ tarafından onaylanan projeden sonra firmamız sizinle irtibata geçerek sözleşmenizin yapılması için gerekli olan bilgileri size aktarır. Siz sözleşmenizi yaptıktan sonra kombi ve sayaç montajınız yapılır. İGDAŞ’ın istediği Sızdırmazlık Testi, Şartnameye Uygunluk kontrolü yapıldıktan sonra randevunuz alınır.

Şartnameye uygun doğalgaz proje çizimi yapıldıktan sonra gaz açım evrağı İGDAŞ mühendisleri tarafından onaylanır. Gaz açma tarihinde İGDAŞ gaz açma mühendisi ve firmamızın mühendisi gaz açma işlemini tamamlar.

Ayrıca doğalgaz tadilat projesi için firmamızla görüşebilir, bacalı kombiden hermetik veya yoğuşmalı kombiye geçişlerde zorunlu olan İGDAŞ yeni proje çizimi için profesyonel destek alabilirsiniz.

İlkemiz gereği, toplam süreç en geç 7 iş günü içerisinde tamamlanır.

Doğal Gaz Projelendirme Talebi

İGDAŞ DOĞALGAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası
Tapu veya kira kontratı fotokopisi
Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı
Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi

MERKEZİ SİSTEM DOĞAL GAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İÇİN YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLARA İLAVE OLARAK

Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi, Sözleşme bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı

KONUT HARİCİ YERLER İÇİN (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLARA İLAVE OLARAK

Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi
İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi
Kaşe talep edilir.

NOT: İstanbul’ da kayıtlı olmayan abonelerimizden ikametgah belgesi istenmektedir.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için; yabancı uyruklu müşteri tapu sahibi ise;

Pasaport beyanı ve fotokopisi

Tapu fotokopisi

Yabancı uyruklu müşteri kiracı ise;

Pasaport beyanı ve fotokopisi
Kira kontratı fotokopisi
İkamet tezkeresi alması zorunlu olan yabancılardan geçerli tarihli ikamet tezkeresi beyanı ve fotokopisi istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi talep edilir.

Güvence Bedeli Nedir?

Güvence Bedeli; İGDAŞ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden doğal gaz abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

Talep Formu